Kod Etika Pembekal 
 

PENGENALAN

Amanah Raya Berhad adalah komited terhadap proses perolehan yang memupuk saingan yang adil dan terbuka serta dilaksanakan di bawah piawaian etika yang tinggi dan diyakini oleh orang awam.

 

Untuk mencapai matlamat ini, Amanah Raya Berhad telah menerima pakai Kod Etika Pembekal yang mungkin menetapkan piawaian proses pemerolehan yang melebihi piawaian yang digunapakai sekarang.

 

Kod Etika Pembekal ini adalah digunapakai kepada semua Pembekal, sebagaimana terma yang ditakrifkan di bawah, yang terlibat di dalam proses perolehan Amanah Raya Berhad dan Anak-Anak Syarikatnya dalam pemberian atau pelaksanaan kontrak untuk barangan, perkhidmatan, kerja dan perolehan am.

green-book

Misi
 
  • Kami memastikan kecekapan operasi dan keuntungan adalah setara dengan pesaing dalam industri yang sama.
  • Kami menawarkan perkhidmatan profesional, terbaik dan cemerlang kepada semua pelanggan.
  • Kami berusaha mewujudkan budaya kerja dan persekitaran yang memberi inspirasi kepada peningkatan prestasi tenaga kerja.
  • Kami memenuhi keperluan pelanggan dengan menawarkan penyelesaian menyeluruh dan berinovasi.
  • Kami komited dalam mengekalkan keupayaan dan kedudukan sebagai peneraju dalam perkhidmatan pengurusan pewarisan.
Akreditasi
 
5650
 
 
The BrandLaureate Awards - The World’s Best Brands for Amanah Raya Berhad.