Kod Etika Perniagaan
Ejen Korporat
 

PENGENALAN

Kod Etika ini adalah bertujuan menzahirkan Etika Perniagaan yang tinggi yang didukung oleh setiap Ejen Korporat yang dilantik oleh AmanahRaya.
Kod ini mencerminkan komitmen AmanahRaya dan Ejen Korporat ke arah matlamat tersebut. Kod ini adalah sebahagian daripada usaha menyeluruh AmanahRaya untuk melindungi dan mempertingkatkan integriti bagi aktiviti-aktiviti promosi dan jualan produk dan perkhidmatan AmanahRaya yang dijalankan oleh Ejen Korporat AmanahRaya.

orange-book

Misi
 
  • Kami memastikan kecekapan operasi dan keuntungan adalah setara dengan pesaing dalam industri yang sama.
  • Kami menawarkan perkhidmatan profesional, terbaik dan cemerlang kepada semua pelanggan.
  • Kami berusaha mewujudkan budaya kerja dan persekitaran yang memberi inspirasi kepada peningkatan prestasi tenaga kerja.
  • Kami memenuhi keperluan pelanggan dengan menawarkan penyelesaian menyeluruh dan berinovasi.
  • Kami komited dalam mengekalkan keupayaan dan kedudukan sebagai peneraju dalam perkhidmatan pengurusan pewarisan.
Akreditasi
 
5650
 
 
The BrandLaureate Awards - The World’s Best Brands for Amanah Raya Berhad.